#دلنوشته_اشک

​به نام حضرت دوست

#اشک باران جمع شده در حوضچه ی عشق است.

#اشک شاید نم نم بارانی است بر پنجره دیده  و یا ناله ای باشد نفوذ کرده در اعماق قلب…

#اشک شاید کودکی باشد بازیگوش که در کوچه های روزگار می دود …

#اشک شاید مروارید جمع شده در کاسه ی چشم مادربزرگ باشد… اما من مطمئنم #اشک ابر سفیدی است در آبی بیکران آسمان ، که غبار دلش تبدیل میشود به آبی به طراوت باران تا نوازش دهد چهره ی گل های میدان مرکزی شهر را … اما من میدانم #اشک هر چه که باشد میتوان گفت شبنمی است برای غبار روبی دل …

#فاطمه